การดื่มน้ำสะอาด ช่วยทำให้ฉลาดขึ้น

น้ำสะอาด เป็นองค์ประกอบสำคัญของร่างกาย เพราะมันเป็นสารจำเป็นที่จะต้องใช้ในการลำเลียงเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ถ้าขาดน้ำเมื่อไหร่ ความเข้มข้นของสารละลายในเลือดก็จะเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เลือดข้นหนืด สารอาหารไปสามารถแพร่ไปสู่เซลล์ได้ดีเท่าที่ควร ร่างกายจึงรู้สึกกระหายน้ำ พร้อมทั้งมีการหาว เพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดให้สมดุลกับออกซิเจน แต่ถ้าหากว่าการปรับตัวและแจ้งเตือนของร่างกายยังไม่ได้ผล และคุณยังอดน้ำเป็นเวลานานต่อไป มันจะเกิดเรื่องแย่ๆ ขึ้นกับร่างกายคุณอย่างแน่นอน

น้ำสะอาด

เพราะจากผลการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนถึง 33 คน เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างการอ่อนล้าของสติปัญญา กับภาวะการขาดน้ำ และมันก็มีหลักฐานที่แน่นหนาว่า ทั้ง 2 อย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนจำนวน 33 คน ได้ฉายภาพให้เราเห็นปัญหาที่เกิดจากสภาวะที่ร่างกายขาดน้ำเพียงเล็กน้อย นั้นได้ส่งผลกระทบต่อสมองได้อย่างชัดเจน ในการทดสอบได้ให้กลุ่มตัวอย่างลองเล่นการ์ดเกมส์กัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ร่างกายอยู่ในสภาวะขาดน้ำเพียงเล็กน้อย นั้นมีความผิดพลาดในการเล่นเกมส์สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอถึง 12 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่ขาดน้ำ กลับมาได้รับน้ำอย่างเพียงพอ ก็พบว่าพวกเขากลับมาเล่นเกมส์ได้อย่างเป็นปกติ

น้ำสะอาด

ปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการนั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่เครื่องชี้วัดที่ดีอย่างหนึ่งคือ สีของปัสสาวะ กล่าวคือ ถ้ายิ่งปัสสาวะของเรามีสีที่ขาวใส นั่นหมายความว่าร่างกายของเราได้รับน้ำอย่างเพียงพอ แต่ก็ไม่ต้องกระตือร้นกินน้ำเข้าไปมากมายในแต่ละวันเพื่อให้ปัสสาวะมีสีขาวใสในทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำ แค่ปัสสาวะมีสีเหลืองอ่อนๆ นั่นก็แสดงว่าร่างกายได้รับน้ำอย่างเหมาะสมแล้ว

น้ำสะอาด

และในประเทศที่มีอากาศร้อนตลอดทั้งปีอย่างประเทศไทย ยิ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงคนของที่มีภาวะขาดน้ำมากกว่าที่ไหนๆ เพราะแสงอาทิตย์แผดเผาร่างกายและทำให้เราสูญเสียน้ำมากกว่าปกติ ภาวะการขาดน้ำอาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ระดับการขาดน้ำอาจเพิ่มขึ้นได้ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมง หากเราออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวมากๆ ภายใต้ความร้อนของแสงแดด และนั่นก็มากพอที่จะทำให้สภาพจิตใจของเราเกิดความทุกข์ทรมานนั่นเอง

น้ำสะอาด

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า น้ำสะอาด มีความสำคัญต่อร่างกายเรามากจริงๆ ไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือทำงานอยู่ในสายอาชีพใดก็ตาม การที่ตัดสินใจผิดพลาดถึง 12 เปอร์เซ็นต์ นั้นก็เป็นอะไรที่น่าห่วง และอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัย และเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าสมองไม่แล่นเอาซะเลย ให้ยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มซะบ้าง และต่อไปเวลารู้สึกกระหายน้ำ ก็ควรดื่มน้ำเปล่าใหมากๆ ไม่ใช่เลี่ยงไปดื่มน้ำอัดลมหรือน้ำหวานแทน เพราะน่้ำตาลและเกลือแร่จากเครื่องดื่มเหล่านั้น จะยิ่งทำให้เลือดของเราข้นหนืด และรู้สึกกระหายน้ำมากกว่าเดิมนั่นเอง

น้ำสะอาด

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

arrow
%d bloggers like this: