นั่งนาน อยู่กับที่นานเกินไปอาจทำให้แก่เร็วไปอีก 8 ปี ระวัง!

เราทราบกันดีว่าการอยู่ในอิริยาบทเดิมๆ อย่างการ นั่งนาน อยู่กับที่นานๆ  รวมถึงการนั่งทำงานทั้งวันมากกว่า 10 ชั่วโมงขึ้นไปนั่น

ส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายประการ ไม่ว่าจะมีส่วนทำให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย ตั้งแต่โรคอ้วนจนถึงโรคหัวใจ และเลยเถิดไป

ถึงการเสียชีวิตได้ทีเดียว ทั้งนี้เพราะการที่เรานั่งแช่อยู่กับที่นานๆ  สามารถส่งผลให้น้ำหนักขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด

หัวใจวาย เส้นเลือดสมองแตก ความดันเลือดสูง และระดับน้ำตาลในเส้นเลือดไม่สมดุล และที่สำคัญที่สุดคือ จากรายงานที่ตี

พิมพ์ในวารสาร American Journal of Epidemiology บอกอีกว่ามันยังก่อผลในเชิงลบต่อระดับเซลล์ของร่างกายอีกด้วย

ในการศึกษาใหม่นี้ นักวิทยาศาสตร์นำโดย Aladdin Shadyab นักวิจัยในด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและอนามัยแห่ง

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ได้ติดตามผลกระทบของการนั่งในระดับโครโมโซม โดยการนำตัวอย่างเลือดของ

กลุ่มทดลองที่เป็นหญิงมีอายุเกือบ 1,500 รายที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือน โดยเน้นเกี่ยวกับโรคโครนิคในหญิงวัยหลังหมด

ประจำเดือน และเน้นในส่วนของเทเลเมียร์ซึ่งเป็นส่วนปลายสุดของกลุ่มดีเอ็นเอที่มีในเซลล์ร่างกาย

นั่งนาน

การศึกษาก่อนหน้าพบว่า หากเซลล์มีการแบ่งตัวและมีอายุขึ้น พวกเธอก็จะสูญเสียเทเลเมียร์ไปบางส่วนซึ่งจะสามารถบ่งชี้อายุของเซลล์ รวมถึงอายุคน  โดยนักวิจัยได้นำเซลล์ตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้หญิงที่มีการออกกำลังกายเพื่อดูว่าผู้ที่ทำกิจกรรมนั้นจะมีผลกับอายุของเซลล์หรือไม่  การทดลองทำโดยการใช้เครื่อง accelerometers ให้กลุ่มทดลองใส่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เริ่มแรกนั้นเขาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของเทเลเมียร์กับระดับกิจกรรมด้านร่างกายของกลุ่มทดลอง อย่างไรก็ตามในกลุ่มผู้หญิงที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 30 นาที แต่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนั่งๆ นอนๆ ประมาณ 10 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน  จะมีความยาวของเทเลเมียร์สั้นกว่าคนที่ใช้เวลาไปกับการนั่งอยู่เฉยๆ น้อยกว่ากลุ่มแรก  นั่นหมายความว่าผู้หญิงที่ไม่กระฉับกระเฉงและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนั่งๆ นอนๆ ในแต่ละวันจะแก่เร็วขึ้นไปถึง 8 ปี เทียบกับคนที่แม้ไม่ได้ออกกำลังกายแต่ใช้เวลาไปกับการนั่งเฉยๆ น้อยกว่า

แม้ว่าระยะเวลาการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์จากการนั่งนานๆ จะยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน แต่จากการศึกษานี้ก็แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อเซลล์ร่างกาย และการออกกำลังกายก็อาจจะเป็นหนทางที่จะช่วยต่อต้านกระบวนการเพิ่มวัยในร่างกายได้

รู้อย่างนี้แล้วคนที่ชอบอยู่กับที่เป็นเวลานานๆ ควรลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายกันบ้างนะคะ อาจจะต้องลองหากิจกรรมอื่นๆ ทำเพื่อให้ร่างกายของเราได้เคลื่อนไหวกันบ้างทั้งนี้เพื่อสุขภาพที่ดีและจะได้ไม่ดูแก่กว่าวัยค่ะ

 

ที่มา time

arrow
%d bloggers like this: