เที่ยวญี่ปุ่นต้องไม่พลาดหมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก

เที่ยวญี่ปุ่น หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) หมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดกิฟุ (Gifu) จังหวัดที่ตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศญี่ปุ่น (Japan) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ปี1995 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นมรดกโลก

เที่ยวญี่ปุ่น

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีภูเขาสูงล้อมรอบตอนกลางของเกาะฮอนจู ไม่ไกลจากโตเกียวนักผู้คนยังชีพด้วยการทำการเกษตร ทำนา ปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม และเสริมด้วยการทำการท่องเที่ยวในแบบพอเพียง ความโดดเด่นของหมู่บ้าน คือกลุ่มอาคารบ้านเรือนที่สร้างแบบโบราณซึ่งมีอายุมากกว่า 250 ปี มีชื่อเสียงในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบแกสโช (Gassho) ซึ่งมีความหมายว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ซึ่งบ้านจะถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวอีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ปัจจุบันมีบ้านแบบแกสโชดั้งเดิมอยู่ในเขตชิราคาวาโกะทั้งสิ้นจำนวน 113 หลัง และบ้านสไตล์ญี่ปุ่นอีก 329 หลัง

เที่ยวญี่ปุ่น

ซึ่งการท่องเที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะในแต่ละฤดูกาลจะมีบรรยากาศแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

ฤดูร้อน  (ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม)

เป็นช่วงที่อากาศร้อนชื้นโดยในช่วงต้นฤดูอาจมีช่วงฤดูฝนสั้น ๆ ประมาณ 1 เดือน ฤดูนี้เหมาะแก่การทำกิจกรรมการแจ้ง บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี และแสงแดดที่สดใส

เที่ยวญี่ปุ่น

ฤดูใบไม้ร่วง (ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน)

เป็นช่วงฤดูที่มีสภาพอากาศที่ดีที่สุด ทั้งอากาศที่เย็นสบายรวมถึงต้นไม้เริ่มมีการเปลี่ยนสี จากสีเขียว เป็นสีแดง ส้ม เหลือง ทำให้เกิดทัศนียภาพที่หลากหลายสีสัน

เที่ยวญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่น

ฤดูหนาว (ช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์)

ช่วงฤดูหนาวทั้งหมู่บ้านจะปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพลน ในแม่น้ำลำคลอง ทะเลสาบ จะกลายเป็นน้ำแข็ง ภายในหมู่บ้านชิราคาวาโกะจะมีเทศกาล Light Up โดยมีการจัดแสงสีไฟยามค่ำคืนอย่างสวยงาม ใครจะไปให้ทันช่วงนี้ต้องเช็คกันดีๆค่ะว่าจัดวันไหน เพราะเทศกาลนี้จัดเพียง 7 วันเท่านั้น

เที่ยวญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่น

ฤดูใบไม้ผลิ (ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม)

โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่ดอกซากุระเริ่มบาน ทั่วทั้งหมู่บ้านจะมีสีขาวชมพูของดอกซากุระให้เราได้ยล แต่ดอกซากุระจะบานเพียง ประมาณ 1-2 สัปดาห์เท่านั้น หากใครจะไปชมดอกซากุระ อาจจะต้องเช็คช่วงเวลากันให้ดีๆ

เที่ยวญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่น

 

บ้านแบบแกสโชในหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อช่วยในการอนุรักษ์บ้านแบบโบราณเอาไว้ แต่กระนั้น เจ้าของบ้านแต่ละหลังก็ยังต้องทำการดูแลซ่อมแซมบ้านด้วยตนเอง เรียกได้ว่าเพราะใจรักจึงยังคงรักษาบ้านเหล่านี้ไว้เป็นมรดก ดังนั้นเราที่เป็นผู้มาเยือนก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาบ้านโบราณสวยๆ เหล่านี้ไว้ด้วยนะคะ  สำหรับทริปหน้าใครที่กำลังไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่าลืมใส่ทริปไป หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ลงในลิตส์กันด้วยนะคะ

 

 

arrow
%d bloggers like this: