เที่ยวอาณาจักรขอม โบราณ มนสเน่ห์แห่งเสียมราฐ ในประเทศกัมพูชา

ในยุคสมัยหนึ่ง เที่ยวอาณาจักรขอม เคยรุ่งโรจน์และถือว่าทรงอิทธิพลที่สุดในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยศิลป

วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่และแฝงไปด้วยมนต์ขลัง กระทั่งเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยน

ผ่านเป็นอาณาจักรกัมพูชา ปัจจุบันจึงเหลือเพียงตำนาน แต่ก็ยังทิ้งร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ให้เราได้สัมผัสกับศิลปะและมนต์เสน่ห์ที่ยังไม่สูญหายไปกับกาลเวลา

เสียมราฐหรือเสียมเรียบ เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ฝั่ง

ทะเลสาบกัมพูชา ห่างจากกรุงพนมเปญราว 314 กิโลเมตร ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่คุ้มค่าแก่การมาเยือน แม้ว่า

สภาพอากาศจะร้อนระอุ แต่การที่เราท่องเที่ยวในระยะเวลาสั้นๆ เพียงหนึ่งวัน และด้วยความที่สถานที่เที่ยวนั้นอยู่ไม่ไกลกัน

มากนัก จึงทำให้การเดินทางข้ามชายแดนเข้ามาชมความวิจิตรงดงามของเมืองนี้ ไม่เสียเที่ยวเลยแม้แต่น้อย

ครั้งแรกกับการเดินทางมาเยือนเสียมราฐ

เที่ยวอาณาจักรขอม

การเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งแรก แน่นอนว่าหากมีไกด์ชาวกัมพูชาที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้นั้นดีที่สุด ซึ่งไกด์ชาวกัมพูชาก็จะคอยแนะนำให้เราได้รู้จักกับสถานที่นั้นๆได้เป็นอย่างดี ที่แรกคือปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) หรือที่เรียกอีกชื่อว่า ปราสาทแห่งความรัก ซึ่งถือเป็นปราสาทหินทรายสีชมพูขนาดเล็กแต่ก็งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 โดยมีคุรุยัชญวราหะ พราหมณ์ใหญ่เป็นผู้สร้าง เพื่ออุทิศถวายแด่พระอิศวร เมื่อย่างก้าวเข้าสู่พื้นที่ปราสาท ก่อนถึงปราสาทชั้นใน จะเปรียบเสมือนกับมหาสมุทรทั้ง  4 ทิศ ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ และเมื่อเดินผ่านโคปุระเข้าไป ภายในเราจะเห็นความงดงามของสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรางค์สามองค์ บรรณาลัยองค์เหนือและองค์ใต้ รวมถึงเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพแกะสลักของหินสีชมพูนี้ ทั้งมหากาพย์ รามายาณะ เทวดา เทพธิดา สัตว์ พรรณพฤกษา และนางอัปสรที่มีความสวยงามยิ่งนัก

เที่ยวอาณาจักรขอม เที่ยวอาณาจักรขอม

เที่ยวอาณาจักรขอม

หลังจากชมความงดงามของปราสาทบันทายเสรีอย่างเต็มอิ่มแล้ว เราก็เดินทางโดยรถมินิบัสไปสู่ศาสนสถานแห่งพระพุทธศาสนาที่ปราสาทตาพรหม (Ta Phrom) หลายคนคงคุ้นเคยกับปราสาทตาพรหม หรือชื่อทางจารึกว่า ราชวิหาร ผ่านทางฉากในภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง ทูมเรเดอร์ (Tomb Raider) ซึ่งปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อถวายแด่พระมารดา นั่นก็คือ พระนางชัยราชจุฑามณี พระนางเปรียบประดุจพระนางปรัชญามิตา เทวีแห่งปัญญา หรือหมายถึงพระมารดาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

เที่ยวอาณาจักรขอม

อีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่เราพบได้ในปราสาทตาพรหมนั่นก็คือ ความร่มรื่นที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ซึ่งปราสาทแห่งนี้จะมีต้นไม้หลักอยู่ 2 ชนิด นั่นคือ ต้นสะปง หรือเรียกในภาษาไทยว่า ต้นสมพงษ์ และพันธุ์ไม้รากใหญ่เลื้อยทับปราสาท อีกทั้งบริเวณที่มีความชุ่มชื้นก็มีตะไคร่น้ำขึ้นปกคลุม ทำให้เขียวครึ้มแปลกตากว่าปราสาทอื่น บางส่วนที่ถูกรากไม้ใหญ่พาดอยู่บนหลังคาเขา ก็ทำคานเหล็กรองรับด้านในเพื่อป้องกันการทรุดพังไว้อีกด้วย บริเวณภายในปราสาทตาพรหมนั้นจะมีลักษณะคล้ายเมืองขนาดเล็ก มีศาสนสถาน พระสงฆ์ เณร และผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากสมัยนั้นมีการรับเอาพุทธศาสนาเข้ามา เรื่องราวบนภาพสลักส่วนใหญ่ จึงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนสมัยนั้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

จารึกประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรนครธม

เที่ยวอาณาจักรขอม

หลังจากได้รับชมความวิจิตรงดงามของปราสาทตาพรหมแล้ว จุดหมายปลายทางต่อไปคือเมืองนครธรม (Angkor Thom) ความยิ่งใหญ่และวิจิตรงดงามของตัวเมืองนครธรม ถือเป็นเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดในยุครุ่งเรืองของอาณาจักรขอม สถาปนาโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อเข้าไปจะพบกับประติมากรรมลอยตัวของเทวดาและอสูรที่ยึดลำตัวพญานาค 7 เศียร นอกจากนี้ยังมีความงดงามของปราสาทบายน (Bayon) ซึ่งถือเป็นจุดเด่นแห่งหนึ่งของนครธม โดยปรางค์ปราสาทบายนมีถึง 54 ปรางค์ มีการแกะสลักหินเป็นพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทั้ง 4 ทิศ พระพักตร์ยิ้ม เรียกว่า รอยยิ้มแบบบายน และภาพสลักส่วนใหญ่นั้นเล่าถึงเหตุการณ์ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นำกองทัพออกสู้รบกับพวกจามที่โตนเลสาบ รวมถึงภาพวิถีชีวิตชาวบ้านในเมืองพระนคร

เที่ยวอาณาจักรขอม

ความงดงามของเมืองนครธมไม่ได้อยู่แค่เพียงปราสาทบายน แต่ภายในก็ยังมีปราสาทปาปวน ซึ่งถือเป็นปราสาทแรกในกลุ่มปราสาทเมืองนคร ที่มีรูปทรงพีระมิดและปลายยอดเรียวแหลม รวมถึงปราสาทพิมานอากาศ ซึ่งสร้างด้วยหินทรายอยู่บนฐานศิลาแดง ระเบียงช้างฐานแกะสลักนูนสูงรูปช้าง ครุฑ ม้า หงส์ ให้เราได้ชื่นชมความสวยงามกันอีกด้วย

ห่างออกมาจากเมืองนครธมไม่ไกลมากนัก เป็นที่ตั้งของปราสาทซึ่งเป็นศาสนสถานประจำพระนคร อีกทั้งยังเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของกัมพูชา นามว่า ปราสาทนครวัด (Angor Wat) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ภายในเป็นภาพแกะสลักจากวรรณกรรมเรื่องรามายณะ รูปสลักนางอัปสรที่มีจำนวนถึง 1,800 นาง โดยรูปแกะสลักที่มีชื่อที่สุดคือรูปเทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรด้วยเขาพระสุเมรุ หากใครต้องการถ่ายภาพนครวัดให้สวย จำเป็นต้องมาในช่วงบ่ายแก่ๆค่อนเย็น เพื่อให้ได้ภาพที่เปรียบเสมือนความทรงจำอันงดงามกลับบ้านไป

เที่ยวอาณาจักรขอม

มนต์เสน่ห์ของเสียมราฐ ถ้าให้บรรยายในหน้ากระดาษคงไม่เพียงพอเท่ากับตาเห็น หากมีโอกาสอยากให้คุณได้มาเห็นด้วยตัวของคุณเอง แล้วจะหลงรักกับบรรยากาศต้องมนต์แห่งนี้อย่างแน่นอน

arrow
%d bloggers like this: