Drone ตัวช่วยในการถ่ายภาพให้ได้มุมมองใหม่ๆ ไม่ซ้ำใคร!

การถ่ายภาพด้วยโดรนนั้น หากอยากให้ได้มุมมองที่แปลกใหม่และไม่ซ้ำแนวเดิม เราจำเป็นต้องมีเทคนิคการถ่ายภาพที่สามารถปรับไปใช้สำหรับการบินโดรนในแต่ละครั้งได้ จะมีอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลย!

JustenSoule - Fall Paddle

 1. The Fly-By
  JustenSoule - Fall Paddle.
  วิธีการนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานง่ายๆหรือเรียกอีกอย่างว่าการบินผ่านวัตถุเริ่มจากการบังคับโดรนให้บินผ่าน จุดสนใจที่อย่บูนพื้นดินพยายามปรับให้โดรนบินตํ่าเมื่อเข้าใกล้กับวัตถุ ภาพที่ออกมาก็จะดูมีลูกเล่นมากขึ้นเยอะ
 2. The Follow
  .Justen Soule - Photo 3 - Drone Landing Pad
  วิธีนี้เริ่มต้นจากการที่คุณต้องกําหนดให้ตัวเองเป็น เป้าหมายแทนวัตถุจากนั้นก็ บังคับโดรนให้ติดตามคุณไป ทุกๆการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง เดิน หรือการขับรถ เรียกได้ว่าคุณต้องเป็น ตัวนำทางการเคลื่อนไหวของโดรนนั่นเอง
 3. The Gentle Rise
  .
  เป็นการถ่ายแบบค่อยๆขึ้น โดยตัววัตถุยังอยู่ที่เดิม แต่บังคับโดรนจากจุดที่อยู่ใกล้วัตถุ จากนั้นให้ค่อยๆบินโดรนขึ้นสูงเรื่อยๆ ช้าๆ เท่านี้ก็จะทำให้คุณได้ ภาพมุมสูงและกว้างมากขึ้น
 4. The Lateral
  .JustenSoule - Fall Paddle
  เทคนิคการถ่ายภาพ สไลด์ด้านข้างทำให้มุมภาพ ของคุณดูไม่มีที่สิ้นสุด เพียงแค่บังคับให้โดรนอยู่ ในมุมข้างที่ราบไปกับพื้นดิน บินต่ำลงซักนิด เท่านี้จะได้ภาพที่ดูแตกต่างและแปลกใหม่สำหรับมุมมองโดรนมากขึ้นกว่าเดิม
 5. The Look Down
  .
  เป็นการถ่ายภาพในมุมมองต่ำโดยเคลื่อนไหว
  โดรนให้ใกล้วัตถุมากที่สุด พยายามให้ตัวโดรนดิ่งลงไปและควบคุมไม่ให้บินสูงมากไป เกินความจำเป็น ทั้งนี้ ควรรักษากรอบมุมมองของภาพคุณให้ดีๆ เพราะเทคนิค อาจทำให้ภาพของคุณหลุดกรอบ และพลาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ หรือส่วนสำคัญไปได้
 6. The Neverending Crane
  .
  เทคนิคนี้จะคล้ายกับ The Gentle Rise แต่แตกต่างกันตรงที่ The Neverending Crane จะวางกล้องโดรนไว้ติดพื้น แล้วจึงค่อยๆเคลื่อนตัวโดรนให้สูงขึ้น เก็บรายละเอียดตั้งแต่มุมสูงที่สามารถเก็บบรรยากาศของ พื้นที่มุมสูงได้แทบทั้งหมด
 7. The Super High
  .
  การถ่ายแบบ The Super High เป็นการถ่ายโดยการปล่อยให้โดรนบินสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะได้ภาพมุมสูงที่ต้องการ แต่ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงถึงภาพมุมกว้างด้วย อาจจะตั้งโดรนไว้ในระยะ 45 องศาจากวัตถุ แล้วปล่อยให้โดรนบินสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามความต้องการของคุณ

 

arrow
%d bloggers like this: