Superwoman สร้างได้ เพิ่มความฉลาดของผู้หญิงด้วยรังสีคอสมิก

เคยสงสัยไหมว่า ทำไม นักบินอวกาศ ถึงต้องสวมชุดปกคลุมทุกส่วนในร่างกายเอาไว้อย่างมิดชิดตลอดเวลา ทั้งนี้เป็นเพราะว่าในอวกาศมีรังสีคอสมิก ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่เมื่อเราอยู่บนโลก เราจะได้รับการป้องกันจากสนามแม่เหล็กโลกที่ปกคลุมอยู่ สนามแม่เหล็กจะป้องกันไม่ให้รังสีคอสมิกทำอันตรายเราได้ แต่ถ้าเราเดินทางออกนอกโลก อนุภาคโปรตอนที่มีพลังงานสูง และอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า สามารถทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพ และยังทำให้เกิดปัญหากับระบบสมอง ระบบความคิดของมนุษย์ได้

นักบินอวกาศ

แต่ผลงานวิจัยล่าสุดที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง University of California, San Fransisco และ Brookhaven National Laboratory โดยมี NASA เป็นผู้ออกทุนในการวิจัย ได้ผลสรุปว่า ไม่ใช่สมองของทุกคนที่จะได้รับผลกระทบจากรังสีคอสมิก และสมองของนักบินอวกาศหญิงอาจไม่ได้รับผลกระทบจากรังสีคอสมิกเลยด้วยซ้ำ โดยผลงานวิจัยดังกล่าวตีพิมพ์ลงในวารสาร Brain, Behavior, and Immunity โดยมีการให้รายละเอียดว่า หนูตัวเมียสามารถทนทานต่อความเสียหายกับระบบความรู้สึกนึกคิด เมื่อมันอยู่ในสภาพจำลองที่มีการแผ่รังสีอวกาศ และการศึกษานี้อาจเป็นการปูทางไปสู่การรักษาผลที่เป็นอันตรายของการเดินทางในอวกาศ

นักบินอวกาศ
Rats Patty and Selma came to Blue Cross because their owner had moved and wasn’t allowed to keep them in his new flat. They were temporarily living at a zoo but we picked them up and brought them to our Burford rehoming centre so we could find them a new home. These lovely girls were very friendly and loved exploring and all they needed was a home to call their own and someone to give them some care and attention. They’ve now found a happy home together with a very experienced rat owner.
Date admitted: 24/2/12
Age: Four weeks
Sex: Female

จากที่หนูตัวเมียสามารถป้องกันตัวเองจากผลที่เป็นอันตรายจากการได้รับรังสีคอสมิก ในขณะตัวผู้นั้นเกิดภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาในรูปแบบต่างๆ เมื่อได้รับรังสีคอสมิก โดยสมองของหนูตัวผู้นั้นมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนเซลล์ที่เกิดการอักเสบ รวมถึงการสูญเสียจุดประสานเซลล์ประสาท เป็นผลที่เกิดจากพื้นฐานที่แตกต่างกันระหว่างสมองของชายและหญิง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพราะเซลล์ไมโครเกลีย มีบทบาทสำคัญในการปกป้องสมองของผู้หญิง

นักบินอวกาศ

ไม่แน่ว่าต่อไป สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในโลกอาจจะเป็นผู้หญิง เพราะนักวิทยาศาสตร์บางส่วนอาจแอบทำการทดลอง ให้ผู้หญิงมาอาบรังสีคอสมิก จนกลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อย่าง Wonder Woman และ Captain Marvel ก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด ว่าความฉลาดของเซลล์สมองที่เปลี่ยนไปจะอยู่คงทนถาวรแค่ไหน และจะมีผลเสียด้านอื่นต่อสุขภาพของผู้รับการทดลองนี้อย่างไร ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปในอนาคต ว่าวงการแพทย์จะนำความรู้ใหม่ที่ได้ในวันนี้ไปใช้อย่างไร

นักบินอวกาศ
Studio Portrait of a Mixed Age, Multiethnic, Large Group of Happy Women Wearing White Tops

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/female-mice-immune-cosmic-rays/

arrow
%d bloggers like this: