เที่ยวญี่ปุ่นต้องไม่พลาดหมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก

เที่ยวญี่ปุ่น หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) หมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดกิฟุ (Gifu) จังหวัดที่ตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศญี่ปุ่น (Japan) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ปี1995 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นมรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีภูเขาสูงล้อมรอบตอนกลางของเกาะฮอนจู ไม่ไกลจากโตเกียวนักผู้คนยังชีพด้วยการทำการเกษตร ทำนา ปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม และเสริมด้วยการทำการท่องเที่ยวในแบบพอเพียง ความโดดเด่นของหมู่บ้าน คือกลุ่มอาคารบ้านเรือนที่สร้างแบบโบราณซึ่งมีอายุมากกว่า 250 ปี มีชื่อเสียงในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบแกสโช (Gassho) ซึ่งมีความหมายว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60…

Read More
arrow