เส้นเลือดสมองแตก อาการและวิธีดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์

โรค เส้นเลือดสมองแตก เป็นโรคที่ค่อนข้างอันตราย และสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดย ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น ปัจจุบันยังพบว่าเกิดขึ้นในวัยหนุ่มสาว และวัยกลางคนอีกด้วย มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด เพราะเมื่อเส้นเลือดในสมองแตกก็อาจทำให้เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต และในผู้ป่วยบางรายก็ถึงขั้นเสียชีวิต ทางเดียวที่จะช่วยได้คือการสังเกตความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอ เพื่อลดอันตรายจากเส้นเลือดในสมองแตกได้ ซึ่งสาเหตุของเส้นเลือดในสมองแตก คือ เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเกิดการอุดตันจึงทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก เมื่ออุดตันนานวันเข้าก็ย่อมทำให้เส้นเลือดแตก เลือดที่ควรไปเลี้ยงสมองหายไปกลับไหลเข้าไปส่วนอื่นของสมอง และถ้าเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองภายใน 2-3 ชั่วโมง เนื้อสมองก็จะตายและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว รู้ได้อย่างไรว่ากำลังเผชิญอาการเส้นเลือดในสมองแตก 1.ใบหน้า (Fast) จะเกิดปัญหากล้ามเนื้อตกและทำให้เห็นชัดเจนว่าหน้าทั้ง 2 ข้างไม่เท่ากัน ยิ่งถ้ายิ้มก็จะยิ่งเห็นชัดมาก 2.แขน (Arms)…

Read More
arrow