ทรัพย์สินทางปัญญา Nokia ต่อสัญญาสิทธิบัตรให้ Samsung ถึงปี 2021

จากที่ Nokia และ Samsungได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกันเมื่อสองปีก่อน ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะหมดลงในปลายปี 2018 นั้น  เมื่อเร็วๆ นี้ทั้งสองบริษัทได้ประกาศที่จะขยายเวลาข้อตกลงดังกล่าวออกไปอีก ซึ่งสัญญาใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไป   Samsung จะเริ่มชำระเงินที่มีผลบังคับจากข้อตกลงดังกล่าวให้กับทาง Nokia เต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม รายละ มเอียดของข้อตกลงนั้นยังเป็นความลับสุดยอดที่ไม่มีการเปิดเผยทั้งสองฝ่าย  ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการตกลงระหว่างสองบริษัทยักษ์ใหญ่ที่น่าจะมีการขยายเวลาสัญญาออกไปจนถึงปี 2021 จากสัญญาฉบับก่อนที่เริ่มทำร่วมกันเมื่อปี 2016   “Samsung…

Read More
arrow