ปลดล๊อคขีดความสามารถในการเก็บข้อมูลด้วยการถ่ายไฟล์ลงบนอะตอม

ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการ เก็บข้อมูล ในปัจจุบัน ทำให้มีผู้คนติดต่อสื่อสารกันบนโลกออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้น การซื้อขายเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลา ทำให้นักธุรกิจและผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย ที่ต้องเตรียมสำรองข้อมูลต่างๆ ของไฟล์สินค้า และระบบปฏิบัติการเอาไว้ให้พร้อม และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวก และลดขั้นตนในการที่ผู้ซื้ตต้องติดต่อเข้ามาที่บริษัทโดยตรง ทำให้การสร้างสุดยอดหน่วยจัดเก็บข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญ เพราะในแต่ละวัน เราต้องใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มว่าพื้นที่ในการสำรองข้อมูลเดิมนั้นเริ่มจะไม่เพียงพอต่อความต้องการอีกต่อไป และในตอนนี้ ได้มีเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 บิต ลงในอะตอมเพียงอะตอมเดียวได้ และถ้านักวิทยาศาสตร์ทำสำเร็จใจการเก็บข้อมูลลงบนอะตอมเพียงอะตอมเดียว จะทำให้ฮาร์ดดิสก์มีขนาดเล็กลงถึง 1,000 เท่า ซึ่งมีทีมนักวิทยาศาสตร์ดคยทำได้มาก่อนแล้ว โดยเป็นการสร้างหน่วยเก็บข้อมูลที่อยู่ในสภาวะที่มีการควบคุมในสภาพอุณหภูมิที่เย็นจัด 40 เคลวิน หรือ…

Read More
arrow