เผยนักวิทยาศาสตร์กำลังคิดค้นวิธีหรี่แสงอาทิตย์เพื่อลดภาวะโลกร้อน

นักวิทยาศาสาตร์กลุ่มหนึ่งได้เผยแผนงานที่จะหยุดยั้งภาวะโลกร้อนที่ไม่เกี่ยวกับการลดการปล่อยของเสียในบรรยากาศหรือการรณรงค์โลกสีเขียว แผนการดังกล่าวเป็นการหรี่แสงจากดวงอาทิตย์ด้วยการปล่อยซัลเฟตเข้าสู่ชั้นบรรยากาศที่ต่ำกว่าชั้นสตราโตสเฟียร์ การศึกษาที่พึ่งได้รับการเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ แสดงถึงความสามารถและค่าใช้จ่ายของกรรมวิธีสร้างชั้นลอยในบรรยากาศเพื่อนำซัลเฟตเข้าไป วัตถุนี้จะถูกนำเข้าสู่ชั้นบรรยากาศที่ระดับความสูง 20 กิโลเมตรเหนือพื้นดิน ซึ่งนักวิจัยเชื่อว่ามันจะลดทอนการเพิ่มของการปล่อยรังสีที่เกิดจากมนุษย์ได้ลงครึ่งหนึ่ง โดยคาดว่าจะใช้เวลา 15 ปี และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนี้อยู่ที่ราว $1,500 ดอลล่าห์สหรัฐต่อปริมาณสาร 1 ตัน หรือประมาณ $2.25 พันล้านดอลล่าห์สหรัฐต่อปี แต่ปัญหาคือยังไม่มีเครื่องบินใดๆ ที่สามารถนำพาสารไปปล่อยในชั้นบรรยากาศได้ นักวิทยาศาสตร์จึงได้สรุปแนวทางใหม่ที่จะสร้างท่อลำเลียงที่มีความสูงพร้อมกับความจุปริมาณมาก ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายหรือยากเกินไปในการออกแบบและก่อสร้าง โดยจำนวนครั้งในระยะหนึ่งปีที่จะดำเนินการปล่อยสารซัลเฟตเข้าสู่ชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์อยู่ที่ประมาณ 4,000 เที่ยว นักวิทยาศาสตร์ประมาณการณ์ว่าด้วยจำนวนเที่ยวในการขนส่งและขนาดของเครื่องบินจะไม่สามารถทำปฏิบัติงานโครงการอย่างเป็นความลับได้  และแน่นอนไม่ได้มีทุกคนที่จะเห็นด้วยกับแนวทางนี้  และแม้นักวิทยาศาสตร์มีการพูดคุยกันในเรื่องการลดอุณหภูมิของโลก แต่ก็ไม่เคยมีการพูดคุยจริงจังถึงเรื่องการลดระดับแสงของดวงอาทิตย์จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก…

Read More
arrow