ความแตกต่างของ “โรคแพนิค” กับ “โรควิตกกังวล” ที่คุณอาจไม่เคยรู้

ใครบางคนอาจเคยประสบกับภาวะที่อยู่ดีๆ ก็คล้ายกับจะหายใจไม่ออก เหงื่อชุมโชกทั้งที่อากาศก็ไม่ได้ร้อนอบอ้าวอะไร และก็เริ่มตะหนกว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง อาการเหล่านี้ บางคนก็เรียกว่า “โรควิตกกังวล” ในขณะที่บางคนว่ามันคือ “โรคแพนิค” อย่างไรก็ตาม มีคำถามมากมายเกิดขึ้นถึงความข้อเกี่ยวของคำสองคำนี้ว่ามันคือสิ่งเดียวกันหรือจริงๆ แล้วมันคือคนละเรื่อง ทำความเข้าใจข้อแตกต่างระหว่าง “โรคแพนิค” และ “โรควิตกกังวล” “โรคแพนิค” จัดเป็นโรคหนึ่งทางจิตเวช ซึ่งจะมีอาการตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) ในขณะที่ “โรควิตกกังวล”…

Read More
arrow