Subaru XV และ Forester รุ่นปี 2012-2014 เรียกคืน พบปัญหาเกี่ยวกับสปริงวาล์ว

ซูบารุ คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศเรียกคืน Subaru XV และ Forester เพื่อแก้ไขปรับปรุงชิ้นส่วนของสปริงวาล์ว ซึ่งเสี่ยงต่อ การทำให้เครื่องยนต์ดับและไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ โดยการประกาศเรียกคืนในครั้งนี้นั้นก็เป็นมาตรการพึงระวังความเป็นไปได้อันเกิดจากการที่สปริงวาล์วที่อยู่ในสภาวะการ ทำงานสูง ซึ่งในสภาวะดังกล่าวสปริงวาล์วนั้นอาจแตกตัวภายในห้องเครื่อง จนอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนออกมาจาก เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดับ หรือไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้นั่นเอง โดยรถยนต์ Subaru ที่เข้าข่ายการเรียกคืนดังกล่าวจะ เป็นรถที่ถูกผลิตระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2012 จนถึง 14 พฤษภาคม 2014 โดยจะประกอบไปด้วย Subaru…

Read More
arrow